Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over vedtak om avslag på søknad om autorisasjon og lisens truffet av Helsedirektoratet for helsepersonell, over vedtak om administrative reaksjoner truffet av Statens helsetilsyn og vedtak om spesialistgodkjenning truffet av Helsedirektoratet.

Statens helsepersonellnemnd er et uavhengig organ med høy helsefaglig og juridisk kompetanse og består av tre jurister, tre personer med helsefaglig bakgrunn og en legrepresentant.

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for visse vedtak truffet av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I saker etter apotekloven heter nemnda Apotekklagenemnda.

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016. Helseklage skal etableres i Berg...

Les mer...

Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2014 besluttet å slå sammen sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet (Klagenemnda) og Preimplantasjonsdiagnostikkn...

Les mer...

Møtekalender 2016Møtekalender 2016
Kontakt ossKontakt oss

post@helseklage.no

Sentralbord: 22 99 36 30

Postboks 8960 Youngstorget, 0028 Oslo

Besøksadresse: Møllergata 24

www.helseklage.no

Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no