Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over vedtak om avslag på søknad om autorisasjon og lisens truffet av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, over vedtak om administrative reaksjoner truffet av Statens helsetilsyn og vedtak om spesialistgodkjenning truffet av Helsedirektoratet.

Statens helsepersonellnemnd er et uavhengig organ med høy helsefaglig og juridisk kompetanse og består av tre jurister, tre personer med helsefaglig bakgrunn og en legrepresentant.

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for visse vedtak truffet av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I saker etter apotekloven heter nemnda Apotekklagenemnda.

Vi søkjer dyktige og engasjerte juristar til to seniorrådgivarstillinger og éin førstekonsulent-/rådgivarstilling i sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Kl...

Les mer...

Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet (Klagenemnda) og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) er felles for dei tre nemndene og består i da...

Les mer...

Tre til fire førstekonsulentar/rådgivarar Tre til fire førstekonsulentar/rådgivarar i sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet ...

Les mer...

Sorenskriver Jørn Ree har sagt opp sitt verv i helsepersonellnemnda. Tingrettsdommer Leif Otto Østerbø tar, etter oppnevnelse fra Helse- og omsorgsdepartementet, over plassen hans...

Les mer...

Møtekalender 2014Møtekalender 2014
Kontakt ossKontakt oss
Tlf.:  24 10 13 00   Faks:  24 10 13 01
Epost: postmottak@shpn.no

Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo

Besøksadresse: Grønlandsleiret 27


Se større kart / få veibeskrivelse

Artikler og ressurserArtikler og ressurser
Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no