Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over vedtak om avslag på søknad om autorisasjon og lisens truffet av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, over vedtak om administrative reaksjoner truffet av Statens helsetilsyn og vedtak om spesialistgodkjenning truffet av Helsedirektoratet.

Statens helsepersonellnemnd er et uavhengig organ med høy helsefaglig og juridisk kompetanse og består av tre jurister, tre personer med helsefaglig bakgrunn og en legrepresentant.

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for visse vedtak truffet av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I saker etter apotekloven heter nemnda Apotekklagenemnda.

Sorenskriver Jørn Ree har sagt opp sitt verv i helsepersonellnemnda. Tingrettsdommer Leif Otto Østerbø tar, etter oppnevnelse fra Helse- og omsorgsdepartementet, over plassen hans...

Les mer...

Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2014 besluttet å slå sammen sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet (Klagenemnda) og Preimplantasjonsdiagnostikkn...

Les mer...

Tallet på antall innkomne saker har aldri tidligere vært høyere. Sekretariatet mottok i 2013 hele 47 % flere saker enn i 2012. Økningen er en fortsettelse av en trend fra tid...

Les mer...

Advokat Wenche Dahl Elde har begynt som advokat i Helsedirektoratet og har dermed sagt opp sitt verv i helsepersonellnemnda. Advokat Anne Marie Due tar, etter oppnevnelse fra Helse- og ...

Les mer...

Møtekalender 2015Møtekalender 2015
Kontakt ossKontakt oss
Tlf.:  24 10 13 00   Faks:  24 10 13 01
Epost: postmottak@shpn.no

Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo

Besøksadresse: Grønlandsleiret 27


Se større kart / få veibeskrivelse

Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no