Saker i 'shpnadmin'

21
Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016. Helseklage skal etableres i Berg...

Les mer...

09
Sorenskriver Jørn Ree har sagt opp sitt verv i helsepersonellnemnda. Tingrettsdommer Leif Otto Østerbø tar, etter oppnevnelse fra Helse- og omsorgsdepartementet, over plassen hans...

Les mer...

07
Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2014 besluttet å slå sammen sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet (Klagenemnda) og Preimplantasjonsdiagnostikkn...

Les mer...

06
Tallet på antall innkomne saker har aldri tidligere vært høyere. Sekretariatet mottok i 2013 hele 47 % flere saker enn i 2012. Økningen er en fortsettelse av en trend fra tid...

Les mer...

16
Advokat Wenche Dahl Elde har begynt som advokat i Helsedirektoratet og har dermed sagt opp sitt verv i helsepersonellnemnda. Advokat Anne Marie Due tar, etter oppnevnelse fra Helse- og ...

Les mer...

13
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt nye nemndmedlemmer for de som har sittet i to treårsperioder, eller hvor nemndmedlemmet ikke fant å kunne ta reoppnevning. De nye nemndene best&...

Les mer...

Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no