10

Forbedret søkermotor er under utvikling og vil enkle søkene i forhold til hvorledes det er i dag. Vi har derfor avventet å legge ut nyere avgjørelser inntil dette er ferdig.

Frem til det vil en del av nemndas avgjørelser være å finne på Lovdata.

Vi håper snart å ha avklart når arbeidet kan sluttføres å nyere vedtak publiseres.

Vi er svært takknemlige for tilbakemeldinger med synspunkter på den nye siden. Hvis det er avgjørelser som dere ikke får treff på, ber vi om tilbakemelding. Er det synspunkter på hvorledes vedtak er kategorisert, ber vi også om å få disse, da det her kan ha skjedd feil i konverteringsprosessen.

Øyvind Bernatek

direktør
Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no