06
Tallet på antall innkomne saker har aldri tidligere vært høyere. Sekretariatet mottok i 2013 hele 47 % flere saker enn i 2012. Økningen er en fortsettelse av en trend fra tid...

Les mer...

16
Advokat Wenche Dahl Elde har begynt som advokat i Helsedirektoratet og har dermed sagt opp sitt verv i helsepersonellnemnda. Advokat Anne Marie Due tar, etter oppnevnelse fra Helse- og ...

Les mer...

13
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt nye nemndmedlemmer for de som har sittet i to treårsperioder, eller hvor nemndmedlemmet ikke fant å kunne ta reoppnevning. De nye nemndene best&...

Les mer...

Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no